Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego sklep.fotofree.pl

30 listopada 2020 roku

paragraf 1

Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym sklep.fotofree.pl jest firma „fotofree.pl Marek Kloska” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jarzębinowa 5/9, 85-762 Bydgoszcz, Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej z dnia 1990.12.12 pod numerem 17221, NIP: 554-040-59-96, REGON: 090006136

paragraf 2

Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail sleekstore@fotofree.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

paragraf 3

Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.

paragraf 4

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

paragraf 5

Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

paragraf 6

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

paragraf 7

Konsument w ciągu 10 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

paragraf 8

Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru. Miejscem składania reklamacji w takim jest siedziba firmy wymieniona w paragrafie 1.

paragraf 9

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu 602408420 i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

paragraf 10

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

paragraf 11

Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze, nie dłużej jednak niż dni 30.

paragraf 12

Za zwłokę z odebraniem sprzedawca obciąży klienta kosztami przechowania towaru w wysokości 5 PLN za każdy dzień zwłoki.

paragraf 13

Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

paragraf 14

Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. ?O ochronie danych osobowych? (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

paragraf 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.